وب اهـــــــوازی هــــا

  امانیه یکی از محله‌های شهر اهواز در جنوب ایران است.

     امانیه در غرب رود کارون حد فاصل پل لشکر تا فلکه ی دانشگاه از رود کارون تا ریل قطار و لشکرآباد از قدیمی‌ترین محلات شهر اهواز است. در این قسمت از شهر اکثر ادارات دولتی مستقر هستند. کاخ استانداری، فرمانداری، اداره دارایی، اداره ثبت کل وثبت احوال، آموزش وپرورش، ایستگاه راه‌آهن، بیمارستان رازی، ورزشگاه تختی و دانشکده ادبیات و زبان خارجه دانشگاه جندی شاپور.

     امانیه از قدیم ازمحلات تفریحی و گردشگری شهر اهواز بوده‌است. از جمله می‌توان از بلوار ریورساید و پارک جزیره، پارک سه‌دختران، استخرهای شهرداری، راه‌آهن و طوبی، رستوران گل‌های داوودی و پارک راه‌آهن و کارخانه نوشابه سازی زمزم نام برد.

     پل های سفید ، سوم ، پنجم و هشتم اهواز در اين محله قرار دارند.


رنک الکسا